Ứng dụng Ubank có phải của ngân hàng VPBank không?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi ứng dụng ngân hàng số Ubank có phải là ứng dụng chính chủ của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) không?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-29T18:06:40+07:00

    Ubank là một ứng dụng ngân hàng số của VPBank, bên cạnh ứng dụng banking chính của mình là VPBank NEO.

    Mình không rõ là VPBank liên kết với đối tác nào để triển khai Ubank hay là 100% vốn đều của VPBank, nhưng chắc chắn 100% rằng VPBank có tham gia để xây dựng nên ứng dụng ngân hàng số Ubank này. Đồng thời hỗ trợ nền tảng giao dịch ngân hàng cho ứng dụng Ubank.

    Thông tin đến bạn.

Câu trả lời của bạn