Thẻ Ubank by VPBank có dùng ở nước ngoài được không?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi là thẻ Ubank có giao dịch ở nước ngoài được không, có được miễn phí rút tiền như là khi sử dụng ở Việt Nam không nhỉ?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-29T19:04:23+07:00

    Thẻ Ubank vẫn có thể thực hiện giao dịch ở nước ngoài bình thường vì đây là thẻ có gắn logo Mastercard. Tuy nhiên, bạn không được miễn phí khi rút tiền như ở Việt Nam.

    Nếu bạn giao dịch bằng đồng ngoại tệ không phải VNĐ thì bạn bị tính phí là 3%, còn nếu giao dịch bằng đồng VNĐ ở nước ngoài thì bị tính phí 1%.

Câu trả lời của bạn