Kích hoạt thẻ vật lý Ubank by VPBank như thế nào?

Câu hỏi

Em mới nhận được thẻ Ubank được chuyển về tận địa chỉ em ở, giờ làm sao để kích hoạt thẻ này để sử dụng đây mọi người nhỉ?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-29T18:09:53+07:00

    Khác với các thẻ khác bạn có thể kích hoạt thẻ bằng cách nhắn tin SMS. Tuy nhiên, trên Ubank bạn chỉ có thể kích hoạt thẻ thông qua ứng dụng Ubank.

    Đầu tiên, các bạn vào app Ubank, xong vào phần Quản lý thẻ. Chọn Kích hoạt thẻ và nhập 16 số thẻ vào. Tạo mã PIN và kích hoạt thẻ thành công rồi đó. Mã PIN này cũng là mã để bạn rút tiền tại trụ ATM thông qua thẻ Ubank.

Câu trả lời của bạn