Ubank by VPBank có cho vay tiền tín chấp không?

Câu hỏi

Như em sử dụng tài khoản của Ubank thường xuyên thì có được vay tín chấp của Ubank không? Hay có cần điều kiện gì đặc biệt không vậy mọi người?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-29T18:47:16+07:00

    Việc sử dụng tài khoản Ubank thường xuyên thì vẫn chưa đủ để bạn có thể vay tín chấp trên Ubank. Bạn phải dùng tài khoản Ubank để nhận lương mỗi tháng thì mới đủ điều kiện để vay tín chấp tại Ubank lận.

    Thông tin đến bạn nhé.

Câu trả lời của bạn