Tốc độ tăng trưởng của Finhay là bao nhiêu?

Câu hỏi

Em đầu tư tiền vào Finhay thì cho hỏi tốc độ tăng trưởng tiền của em được bao nhiêu phần trăm mỗi năm và họ có cam kết cho việc này không?

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu bạn bỏ tiền vào mục Tích luỹ thì nó sẽ có cam kết về lãi suất. Còn nếu bạn bỏ tiền vào sản phẩm Đầu tư thì Finhay sẽ không cam kết lãi suất. Lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào kết quả đầu tư của các quỹ đầu tư. Họ là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nên hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các quỹ này.

Câu trả lời của bạn