Cách tính lãi suất trên Finhay như thế nào?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi trên app Finhay họ tính lãi suất như thế nào để trả lãi cho nhà đầu tư?

Trả lời ( 1 )

 1. Cách tính lợi nhuận phụ thuộc vào việc bạn đầu tư vào gói sản phẩm nào của Finhay.

  Hiện tại thì trên Finhay có 4 dạng để bạn bỏ tiền vào:

  Thứ nhất là Đầu tư: Đây là kiểu bạn bỏ tiền vào đó và các quỹ sẽ đi đầu tư giùm cho bạn. Lời lỗ sẽ phụ thuộc vào kết quả của hoạt động đầu tư đó. Có lời và có lỗ.

  Thứ hai là Tích luỹ: Đây là kiểu gửi tiết kiệm ngân hàng, phần này tính lãi theo đúng lãi suất mà Finhay đưa ra theo cam kết ban đầu. Cái này luôn luôn có lãi vì bản chất của nó là gửi tiết kiệm ngân hàng mà.

  Thứ ba là Chứng khoán: Đây là kiểu bạn bỏ tiền vào và đi mua mã cổ phiếu mà bạn thích. Lúc bán nếu giá nó cao hơn so với lúc mua thì bạn lời. Nếu giá cổ phiếu giảm thì coi như bạn bị lỗ.

  Thứ tư là Hũ vàng: Đây là kiểu bạn đi mua vàng để đó, lời lỗ sẽ phụ thuộc vào giá vàng của thị trường. Giống như bạn đi mua vàng ở tiệm vàng vậy thôi.

  Lưu ý là mình chưa tính phí quản lý mà Finhay tính nhé, lời lỗ trừ đi các phí liên quan thì còn bao nhiêu là của bạn.

   

Câu trả lời của bạn