Shark Hưng liên quan gì đến ứng dụng Finhay không?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi Shark Hưng có đầu tư vào Finhay không sao thấy ông này quảng cáo liên cho Finhay vậy?

Trả lời ( 1 )

  1. Không rõ là Shark Hưng có rót vốn trực tiếp hoặc gián tiếp vào app Finhay này không do mình không tìm thấy được bất cứ thông tin nào về việc Shark Hưng có rót vốn vào Finhay.

    Tuy nhiên, bản thân Shark Hưng và Shark Linh đều là các KOL về tài chính. Cho nên việc book các KOL này để quảng cáo cho app đầu tư Finhay không có gì vi phạm pháp luật cả.

Câu trả lời của bạn