Sử dụng thẻ Ubank thanh toán có được hoàn tiền không?

Câu hỏi

Em có phát hành cái thẻ Ubank, nghe nói là dùng mọi chi tiêu được hoàn 1%. Em chưa dùng bao giờ, em thắc mắc là rút tiền tại trụ ATM có được hoàn tiền không?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-29T18:45:40+07:00

    Khi bạn sử dụng thẻ vật lý Ubank trong các giao dịch chi tiêu mua sắm hoặc thanh toán bạn sẽ được hoàn tiền là 1%. Tuy nhiên, các giao dịch rút tiền tại trụ ATM là KHÔNG được hoàn tiền 1%.

Câu trả lời của bạn