Điều kiện để vay được tiền của ngân hàng số Ubank là gì?

Câu hỏi

Em muốn vay tiền trên Ubank thì phải làm sao ạ? Ứng dụng có cần điều kiện gì ràng buộc mới cho vay tiền không? Em chỉ dùng UBank như tài khoản bình thường.

Câu trả lời ( 2 )

  0
  2021-07-29T18:27:22+07:00

  Để vay được tiền trên Ubank thì đòi hỏi tài khoản Ubank của bạn phải là tài khoản nhận lương hàng tháng. Tức là công ty bạn phải đăng ký chuyển lương qua Ubank, việc đăng ký chuyển lương có thể là công ty đăng ký với Ubank. Hoặc nếu công ty bạn không bắt buộc nhận lương qua ngân hàng nào thì bạn chủ động đưa tài khoản Ubank cho nhân sự để họ làm thủ tục nhận lương.

  0
  2021-07-29T18:28:15+07:00

  Còn nếu bạn chỉ dùng Ubank như là tài khoản thanh toán bình thường thôi thì không đủ điều kiện để vay của Ubank đâu bạn nhé.

Câu trả lời của bạn