Danh sách các quỹ đầu tư của Finhay là ai?

Câu hỏi

Theo em được biết thì mình bỏ tiền vào Finhay sẽ đi đầu tư hộ mình. Vậy những quỹ đầu tư đó là ai và họ có uy tín không? Lịch sử đầu tư của họ như thế nào?

Trả lời ( 1 )

  1. Hiện có rất nhiều quỹ đầu tư có mặt trên Finhay, có thể kể đến như: BVBF, BVPF, TCBF, TCFF, DCBF, DCDS, DCBC, DCVFMVN30, VNDAF, SSIBF, SSI-SCA.

    Đây đều là những quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm về lịch sử đầu tư của các quỹ này trên Internet.

Câu trả lời của bạn