Có nên đầu tư Finhay theo cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm?

Câu hỏi

Em tìm hiểu thấy có gói đầu tư Rùa Hoàn Kiếm, tính bỏ vào đây ít tiền mà thấy lợi nhuận cũng ít quá. Mọi người cho em lời khuyên được không?

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu chưa đầu tư bao giờ thì bỏ một ít vào đó để quan sát bạn nhé. Gói này đầu tư lợi nhuận thấp nên rủi ro cũng thấp.

    Lợi nhuận thì cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm ngân hàng một chút. Nếu có nhiều vốn bạn nên phân bổ ra thêm một vài cấu trúc khác nữa để quan sát được sự tăng trưởng của từng cấu trúc đầu tư phù hợp.

Câu trả lời của bạn