Chuyển tiền khác ngân hàng trên Vietinbank iPay có tốn phí không?

Câu hỏi

Vietinbank giờ miễn phí chuyển tiền khác ngân hàng vậy chưa mọi người? Lúc trước em thấy nó thu phí chuyển khoản, giờ nghe nói miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống rồi không biết sao nữa?

Trả lời ( 1 )

  1. Giờ họ tung ra 3 gói tài khoản mới là Smart năng động, Plus đa năng và Premium ưu tiên. Cả 3 gói này đều đã được miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống rồi.

    Bạn có thể tham khảo 3 gói tài khoản Vietibank: Tại đây

Câu trả lời của bạn