Thẻ ePartner của ngân hàng Vietinbank là thẻ gì?

Câu hỏi

Thẻ ePartner của Vietinbank có khác gì so với các thẻ khác không? Ưu điểm của dòng thẻ này là gì?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-09-22T22:01:15+07:00

    Dòng thẻ Epartner là dòng thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng Vietinbank. Ưu điểm của dòng thẻ này là tiết kiệm chi phí hơn so với các dòng thẻ khác. Ngoài phí ra thì mình không thấy thẻ này có ưu điểm gì hơn so với những thẻ khác cao cấp hơn của Vietinbank cả.

Câu trả lời của bạn