Vietinbank có những gói tài khoản nào để miễn phí chuyển tiền?

Câu hỏi

Vietinbank hiện tại có mấy gói tài khoản chuyển tiền vậy mọi người? Em đang cần tìm gói nào đó đăng ký phù hợp để được miễn phí chuyển tiền.

Trả lời ( 1 )

  0
  2021-09-23T09:39:47+07:00

  Hiện tại Vietinbank có 3 gói có miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống.

  Gói 1, Smart năng động: Duy trì số dư bình quân tối thiểu 2 triệu, nếu không duy trì được thì phí là 15.000 đồng/tháng.

  Gói 2, Plus đa năng: Duy trì số dư bình quân tối thiểu 5 triệu, nếu không duy trì được phí 40.000/tháng.

  Gói 3, Premium ưu tiên: Không cần duy trì số dư nhưng phải đáp ứng yêu cầu xếp hạng ưu tiên của Vietinbank.

  Cả 3 gói trên đều được miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, nếu bạn không cần báo biến động số dư qua SMS thì hãy chọn gói Smart năng động để trải nghiệm trước.

Câu trả lời của bạn