Cấu trúc báo gấm trên Finhay có rủi ro không?

Câu hỏi

Trên đây có bạn nào đang đầu tư vào gói báo gấm trên Finhay chưa? Lợi nhuận của gói này có ổn không mọi người, có bị rủi ro gì không?

Trả lời ( 1 )

  1. Cấu trúc Báo gấm là cấu trúc thuộc diện rủi ro nhất trên Finhay. Hiểu nôm na là với cấu trúc Báo gấm thì tiền của bạn sẽ được phân bổ như sau: 5% cho quỹ trái phiếu và 95% vào các quỹ hoán đổi danh mục.

    Chi tiết: 5% (SSIBF); 18% (VN50); 40% (LEAD); 25% (VN100); 12% (MAV30)

    Rủi ro của gói này cũng như những gói khác là thị trường đi xuống theo chiều hướng bất lợi, khiến cho các khoản đầu tư của bạn bị sụt giảm.

    Gói đầu tư này mới xuất hiện trên Finhay nên chưa có nhiều lịch sử đầu tư để bạn có thể quan sát được như các gói khác đã có lịch sử tăng trưởng trên app Finhay.

Câu trả lời của bạn