Các gói đầu tư trên Finhay gồm những gói nào?

Câu hỏi

Em muốn đầu tư một ít tiền vào Finhay nhưng không biết đầu tư gói nào cho phù hợp và không biết nên đầu tư gói nào?

Trả lời ( 1 )

  1. Hiện tại trên Finhay có 6 gói đầu tư bao gồm: Rùa Hoàn Kiếm, Cò Trắng, Voi Rừng, Sao La, Trâu Nước, Báo Gấm.

    Mức độ rủi ro tăng dần từ trái sang phải. Điều này cũng đồng nghĩa rằng rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng lớn.

    Nếu bạn mới đầu tư thì mình nghĩ bạn nên đầu tu vào gói Voi Rừng để trải nghiệm cảm giác đầu tư trước. Nếu có thể phân bổ một ít vào gói rủi ro lớn hơn để hiểu được cảm giác mạnh như thế nào.

Câu trả lời của bạn