Ai đứng sau thương hiệu Finhay?

Câu hỏi

Ai là người đứng thực sự đằng sau thương hiệu app đầu tư Finhay đang được quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Trả lời ( 1 )

  1. Chủ quản của Finhay là Công ty cổ phần Finhay Việt Nam, được thành lập vào ngày 06 tháng 03 năm 2017.

    Tổng giám đốc là ông Nghiêm Xuân Huy, cựu du học sinh Úc về nước khởi nghiệp và từ mức lương hậu hĩnh ở nước ngoài.

    Finhay cũng đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư, cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó phải kể đến như huy động 1,5 triệu USD từ các nhà đầu tư thiên thần H2 tại Australia và Insignia Venture Partnes. Mới đây, Finhay gọi vốn thành công từ Jeffray Cruttenden, đồng sáng lập nền tảng đầu tư Acorns của Mỹ.

    Trước đó trong giai đoạn đầu thì có Công ty quản lý quỹ Thiên Việt, đó là lý do tại sao rất nhiều sản phẩm của Finhay có mối liên quan với quỹ này.

Câu trả lời của bạn