Tên đăng nhập MyVIB mặc định là gì?

Câu hỏi

Cho em hỏi mặc định khi mở tài khoản thì tên đăng nhập app MyVIB là gì nhỉ?

Trả lời ( 1 )

    0
    2022-03-20T20:42:33+07:00

    Tên đăng nhập mặc định thông thường sẽ là số điện thoại mà bạn đã đăng ký với ngân hàng VIB. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mình vẫn thấy tên đăng nhập không phải số điện thoại mà là một chuỗi văn bản khác.

Câu trả lời của bạn