VIB có gói chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 miễn phí không?

Câu hỏi

Ngân hàng VIB có gói tài khoản nào miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng không? Kiểu chuyển nhanh 24/7 có tiền ngay ấy ạ.

Trả lời ( 1 )

    0
    2022-03-13T12:34:35+07:00

    Có. Hiện tại gói tài khoản thường và gói tài khoản Digi của VIB đều hỗ trợ cho phép chuyển tiền nhanh 24/7 miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần phải duy trì số dư bình quân tháng là 2 triệu đồng/tháng.

Câu trả lời của bạn