Sử dụng Vietinbank iPay thì trả những loại phí nào?

Câu hỏi

Đăng ký mở tài khoản và sử dụng Vietinbank iPay có tốn phí gì nữa không?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-09-23T09:00:35+07:00

    Đăng ký và sử dụng ứng dụng ngân háng số Vietinbank iPay không tốn phí đăng ký cũng như phí trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, bạn phải tốn phí quản lý tài khoản. Phí này còn phụ thuộc vào gói tài khoản mà bạn đăng ký nữa.

    Nếu như bạn đăng ký gói tài khoản và đáp ứng đụng điều kiện về số dư bình quân của gói thì bạn được miễn phí luôn phần quản lý tài khoản này.

Câu trả lời của bạn