Muốn đổi tên đăng nhập trên iPay thành số điện thoại thì sao?

Câu hỏi

Lúc trước không biết sao mà tên đăng nhập Vietinbank iPay của em là chữ chứ không phải số điện thoại di động. Giờ em muốn đổi sang số điện thoại để giống mấy ngân hàng khác luôn cho tiện.

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-09-23T09:27:53+07:00

    Mình không rõ là có đổi được tại quầy giao dịch hay không, nhưng trên ứng dụng Vietinbank iPay và website internet banking thì chưa có tính năng đổi tên đăng nhập này.

    Bạn có thể gọi hotline trước khi đi ra quầy giao dịch Vietinbank để làm thủ tục đổi nhé.

Câu trả lời của bạn