Hạn mức chuyển tiền của Vietinbank iPay là bao nhiêu?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi hạn mức chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay là bao nhiêu một ngày, và mỗi tháng được chuyển tối đa bao nhiêu tiền ạ?

Trả lời ( 1 )

  0
  2021-09-23T09:57:06+07:00

  Hạn mức chuyển tiền phụ thuộc vào gói tài khoản bạn đang sử dụng nữa.

  Nếu bạn đang dùng gói tài khoản Smart năng động thì được chuyển tối đa 500 triệu/lần, tối đa 3 tỷ đồng/ngày.

  Nếu bạn đang dùng gói tài khoản Smart năng động thì được chuyển tối đa 500 triệu/lần, tối đa 3 tỷ đồng/ngày. Có thể yêu cầu nâng lên 15 tỷ/ngày tại quầy giao dịch.

  Nếu bạn dùng gói Premium ưu tiên thì được chyển tối đa 5 tỷ /lần và 15 tỷ đồng ngày.

  Hạn mức chuyển tiền của Vietinbank chỉ quy định tối đa ngày, không quy định về tối đa tháng.

Câu trả lời của bạn