Hạn mức chuyển tiền của ngân hàng VIB như thế nào?

Câu hỏi

Hạn mức chuyển tiền của ngân hàng VIB là bao nhiêu tiền/ngày?

Trả lời ( 1 )

    0
    2022-03-20T21:08:29+07:00

    Hạn mức chuyển tiền cho tài khoản thông thường tại VIB là 50.000.000 đồng/ngày.

Câu trả lời của bạn