Thuở 2017 thì mình mới ra trường đi làm được 1 năm, thì nghe một người bạn của mình chia sẻ về coin. Mặc dù trước đó thì mình cũng có nghe nói coin là cái gì đó mà kiếm ...