Vốn điều lệ của chứng khoán TCBS là bao nhiêu?

Câu hỏi

Anh chị cho em hỏi là vốn điều lệ của TCBS hiện tại là bao nhiêu tiền, có nằm trong top các doanh nghiệp chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam không?

Trả lời ( 1 )

  1. Tính từ cuối quý II.2022, vốn điều lệ của TCBS chỉ hơn 1.126,14 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ của TCBS đã tăng lên xấp xỉ 10.190 tỷ đồng. Phần lớn đều đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối qua các năm được tích lũy.

    Theo đó, TCBS đã vượt VPBank Securities để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ thứ 3 ngành. Chỉ xếp sau SSI (14.911 tỷ đồng), VNDirect (12.178 tỷ đồng).

Câu trả lời của bạn