Tỷ lệ RTT trên TCBS có nghĩa là gì?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi cái tỷ lệ RTT trên ứng dụng TCInvest hiểu như thế nào cho đúng ạ. TCBS giải thích em khó hiểu quá.

Trả lời ( 1 )

  1. RTT là tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản của bạn mà TCBS dùng đó để tính khi nào thì tài khoản bạn bị call margin.

    Bạn hiểu đơn giản nó như thế này, bạn lấy tổng giá trị tài sản chứng khoán của bạn, bao gồm cả cổ phiếu được mua bằng tiền mặt và cổ phiếu được mua bằng sức mua ký quỹ, chia cho tổng số tiền mà bạn đã mượn sức mua.

    Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1 (tức là >=100%) thì ok tài khoản bạn vẫn trong ngưỡng an toàn, còn nếu tỷ lệ này cho ra kết quả nhỏ hơn 0,85 (tức là =<85%) thì tài khoản bạn thuộc diện bị call nhé, thấp hơn 80% thì force cell luôn.

    Còn nếu muốn hiểu đơn giản hơn nữa, tại vì TCBS chỉ cho vay đều là 50%. Nên bạn lấy tổng giá trị của các cổ phiếu cho vay margin có trong tài khoản của bạn mà gấp đôi số tiền bạn vay thì ok.

Câu trả lời của bạn