Tỷ lệ cho vay ký quỹ của TCBS là bao nhiêu %?

Câu hỏi

Cho em hỏi chứng khoán TCBS cho vay tỷ lệ ký quỹ có cao như những công ty chứng khoán khác không. Mình thấy SSI cho vay đến tỷ lệ 1:3 luôn.

Trả lời ( 1 )

  1. Tỷ lệ cho vay ký quỹ margin cổ phiếu tại TCBS ở mức 50% như những công ty chứng khoán khác. Nếu quy ra tỷ lệ như bạn nói thì 50% tương ứng với tỷ lệ 1:1.

Câu trả lời của bạn