Tra cứu quyền mua cổ phiếu tại TCBS như thế nào?

Câu hỏi

Em có được quyền mua cổ phiếu SSI, nhưng không biết tra cứu quyền của mình ở đâu?

Trả lời ( 1 )

  1. Để tra cứu quyền mua trên ứng dụng TCInvest (TCBS) thì bạn thực hiện lần lượt theo thứ tự sau:

    Menu >> Cổ phiếu >> Đăng ký quyền mua

    Tại đây bạn sẽ thấy được tất cả các quyền mua cổ phiếu mà tài khoản của bạn được hưởng.

Câu trả lời của bạn