Tôi muốn đổi số điện thoại đã đăng ký với Tnex có được không?

Câu hỏi

Lúc trước em đăng ký với Tnex bằng số điện thoại khác, giờ số điện thoại đó mình không dùng nữa muốn đổi sang số điện thoại khác thì có được không?

Câu trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-31T12:35:35+07:00

    Vẫn đổi được số điện thoại bình thường bạn nhé. Bạn đăng nhập vào ứng dụng TNEX, sau đó đến phần chỉnh sửa Profile và nhập vào số điện thoại mới. Sau khi xác thực OTP và đổi thành công rồi thì số điện thoại bạn mới đổi cũng chính là tên đăng nhập mới tài khoản TNEX của bạn.

Câu trả lời của bạn