Tnex có thể thanh toán hoá đơn điện nước được không?

Câu hỏi

Ai dùng Tnex rồi cho em hỏi có thể sử dụng để thanh toán hoá đơn điện nước của gia đình như trên ví điện tử được không? Có chiết khấu gì cho người dùng không?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-31T13:03:22+07:00

    Bạn có thể sử dụng TNEX để thực hiện thanh toán hoá đơn điện nước, data 3G 4G bình thường như là ví điện tử bạn nhé. Tuy nhiên, chiết khấu sẽ không nhiều bằng khi bạn sử dụng ví điện tử đâu.

Câu trả lời của bạn