Tính năng Super Saver trên ngân hàng số Cake là gì?

Câu hỏi

Trong Cake em thấy có tính năng Super Saver, mà em đọc chưa hiểu tính năng này là sao lắm. Mọi người giải thích rõ hơn giúp em một chút được không?

Trả lời ( 1 )

  1. Tính năng Super Saver được hiểu như thế này. Khi mở tài khoản Cake bạn sẽ vừa có tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm Super Saver (phải chủ động bật lên). Vào mỗi cuối ngày, Cake sẽ chuyển số tiền trong tài khoản thanh toán sang tài khoản Super Saver. Khi chuyển sẽ chia thành những phần nhỏ, mỗi phần 200.000 đồng.

    Khi nào bạn cần sử dụng thì có thể chọn nguồn tiền từ Super Saver và chuyển đi bình thường. Những phần nhỏ 200.000 đồng nào mà đủ 1 tháng trong tài khoản Saver mà không được bạn sử dụng sẽ được tính lãi suất là 3,6%/năm.
    Đây là tính năng có lợi cho người dùng, bạn có thể bật lên bất kỳ lúc nào bạn nhé.

Câu trả lời của bạn