TCBS có nhân viên môi giới chứng khoán không?

Câu hỏi

Có người liên hệ mình tự xưng là CTV của chứng khoán Techcombank vì TCBS không có nhân viên môi giới. Có thật là chứng khoán TCBS không có nhân viên môi giới không?

Trả lời ( 1 )

  1. Khác với những công ty chứng khoán khác. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) đi theo một mô hình hoàn toàn khác biệt đó là tập trung vào xây dựng nền tảng nhiều hơn, nên tại TCBS hoàn toàn không có bất kỳ một nhân viên môi giới nào.

    Hầu hết các nhân viên tại TCBS tập trung phần lớn ở đội ngũ phân tích và đội ngũ kỹ sư IT.

Câu trả lời của bạn