Sử dụng Tnex có yêu cầu số dư tối thiểu mới được miễn phí?

Câu hỏi

Ngân hàng Tnex có yêu cầu số dư bình quân 2 triệu mới được miễn phí khi chuyển tiền không nhỉ? Mình thấy ngân hàng MSB thì phải vậy mới được miễn phí á.

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-31T12:32:48+07:00

    Ứng dụng ngân hàng số TNEX là ứng dụng hoạt động song song và độc lập với MSB. Nên chính sách miễn phí của TNEX cũng hoàn toàn khác mặc dù TNEX cũng là một phần của MSB.

    Với TNEX, bạn được mặc định miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống mà không cần phải duy trì số dư bình quân tối thiểu.

Câu trả lời của bạn