Sử dụng Tnex có tốn phí hàng tháng, hàng năm không?

Câu hỏi

Mình mở tài khoản Tnex xong có tốn phí quản lý tài khoản hay phí thường niên không? Nếu miễn phí hết thì Tnex lấy lợi nhuận đâu mà hoạt động nhỉ?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-07-31T12:58:08+07:00

    Điểm thu hút người dùng của TNEX là họ miễn phí các loại phí cơ bản như phí chuyển tiền, phí quản lý, phí thường niên… Còn lợi nhuận đâu thì chắc do MSB tài trợ rồi, họ mang về một lượng người dùng nhất định cho MSB mà.

Câu trả lời của bạn