Phí ứng trước tiền bán của TCBS là bao nhiêu?

Câu hỏi

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán của TCBS là bao nhiêu %?

Trả lời ( 1 )

  1. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán tại công ty chứng khoán TCBS là 11,5%/năm, tương đương với 0,0315%/ngày.

Câu trả lời của bạn