Mở tài khoản chứng khoán tại TCBS có mất phí gì không?

Câu hỏi

Cho em hỏi mở tài khoản chứng khoán TCBS có tốn phí gì không? Rồi nếu không dùng thì mỗi tháng có tốn phí gì không ạ?

Trả lời ( 1 )

  1. Mở tài khoản chứng khoán TCBS hoàn toàn không tốn bất kỳ loại phí nào. Bạn chỉ mất phí khi thực hiện giao dịch mua bán các sản phẩm tài chính trên nền tảng này.

Câu trả lời của bạn