Lợi nhuận TCBS 2021 là bao nhiêu tiền?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi lợi nhuận của TCBS năm 2021 là bao nhiêu tỷ đồng?

Trả lời ( 1 )

  1. Lợi nhuận trước thuế của TCBS năm 2021 là 3.810 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020.

Câu trả lời của bạn