Lợi nhuận TCBS 2020 là bao nhiêu?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi lợi nhuận của TCBS năm 2020 là bao nhiêu tỷ đồng?

Trả lời ( 1 )

  1. This answer was edited.

    Lợi nhuận trước thuế của TCBS năm 2020 là 2.692 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2019. Để biết số lợi nhuận này khủng khiếp cỡ nào thì bạn so sánh qua lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp đầu ngành SSI là 1.558 tỷ đồng.

     

Câu trả lời của bạn