Lệnh điều kiện trên TCBS có nghĩa là gì?

Câu hỏi

Anh chị cho em hỏi lệnh điều kiện trên TCBS dùng trong những trường hợp nào và nó có thực sự cần thiết hay không?

Trả lời ( 1 )

  1. Lệnh điều kiện giúp bạn đẩy lệnh vào sàn khi cổ phiếu của bạn phù hợp với những điều kiện đầu vào mà bạn đưa ra.

    Ví như: Nếu giá mã cổ phiếu ACB cắt lên đường SMA (5) thì TCBS hãy đặt lệnh cho tôi MUA 1.000 cổ phiếu ACB.

    Còn nhiều điều kiện khác tương tự như vậy nữa bao gồm cả kỹ thuật, giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch… Mình thấy TCBS là công ty chứng khoán có nhiều điều kiện nhất cho khách hàng lựa chọn khi đặt lệnh điều kiện.

    Lệnh điều kiện sẽ phù hợp với một số người có nguyên tắc đầu tư riêng và không có thời gian thường xuyên theo dõi thị trường.

Câu trả lời của bạn