Lấy mã xác thực giao dịch iOTP TCBS ở đâu?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi lấy mã xác thực giao dịch iOTP ở đâu?

Trả lời ( 1 )

  1. Để lấy mã xác thực iOTP trên ứng dụng TCInvest thì bạn làm như sau: Đầu tiên, đăng nhập vào ứng dụng TCInvest trước, sau đó vào tab Cá nhân. Dưới cùng có 2 mục là Xác thực OTP và Quét QR Code.

    Bạn dùng loại nào cũng được miễn tiện cho bạn, cả 2 cái trên đều là xác thực giao dịch bằng iOTP của TCBS.

    Vào được 2 thằng đó rồi bạn sẽ thấy mã OTP hiện lên.

Câu trả lời của bạn