Làm thế nào để xem được tỷ lệ RTT trên ứng dụng TCInvest?

Câu hỏi

Mình muốn xem tỷ lệ RTT trên TCBS thì xem ở đâu?

Trả lời ( 1 )

  1. This answer was edited.

    Để xem tỷ lệ RTT trên ứng dụng TCInvest thì sau khi đăng nhập thành công bạn vào theo trình tự sau:

    Tài sản >> Cổ phiếu >> Nợ >> Tỷ lệ RTT

    Hãy luôn đảm bảo rằng tỷ lệ RTT của bạn luôn trên 85% để không bị Margin Call bạn nhé. Từ 80% trở xuống là công ty chứng khoán chủ động bán Force Cell luôn.

Câu trả lời của bạn