Làm sao để trở thành iTrader trên TCBS?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi điều kiện để trở thành iTrader trên TCBS là như thế nào ạ?

Trả lời ( 1 )

  1. Để trở thành iTrader thì trước tiên bạn phải trở thành đối tác iWeath Partner của TCBS trước. Để trở thành iWeath Partner thì bạn phải đăng ký và hoàn thành khóa học của nó.

    Sau đó thì bạn mới có thể đăng ký trở thành iTrader được, tuy nhiên để hưởng được hoa hồng của iTrader thì bạn cần phải đạt yêu cầu tối thiểu nữa của chương trình này như số tiền tối thiểu của bạn là 100 triệu đồng, tổng giá trị tài khoản của những người copy bạn phải từ 500 triệu đồng, lợi nhuận đầu tư phải tối thiểu 8,5% trở lên, tỷ lệ người sao chép thành công phải từ 50% trở lên.

    Bạn có thể theo dõi thông qua bảng bên dưới:

Câu trả lời của bạn