Làm sao để sửa lệnh đã đặt trên TCBS?

Câu hỏi

Mình đã đặt lệnh rồi, giờ muốn sửa lại giá với khối lượng đó thì phải làm như thế nào?

Trả lời ( 1 )

  1. Bên cạnh lệnh đã đặt có dấu 3 chấm dọc, bạn bấm vào đó và chọn sửa lệnh. Hoặc bạn cũng có thể nhấp đúp vào lệnh đó sẽ hiện ra cho phép bạn sửa lệnh đã đặt.

Câu trả lời của bạn