Làm sao để hủy lệnh đã đặt trên TCBS

Câu hỏi

Em có lỡ đặt lệnh mua trên TCBS rồi, giờ em muốn hủy lệnh đó thì như thế nào ạ.

Trả lời ( 1 )

  1. Cũng tương tự như sửa lệnh, bên cạnh lệnh mà bạn đã đặt có nút ba chấm dọc. Bạn chọn vào đó và chọn tiếp tục Hủy lệnh để xóa lệnh đã đặt trên TCBS nhé.

Câu trả lời của bạn