Làm sao để chuyển tiền vào ngân hàng số Cake?

Câu hỏi

Cake không có phòng giao dịch thì làm sao để nạp tiền vào nhỉ, ai nộp rồi cho em hỏi với. Em chỉ có tiền mặt chứ không có tiền trong tài khoản nên không chuyển đi được.

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu trường hợp bạn chỉ có tiền mặt thì bạn có 2 cách để thực hiện nộp tiền vào Cake nhé.

    Cách 1: Bạn mang thẻ Cake ra trụ ATM của VPBank, tìm trụ nào mà có tính năng nộp tiền mặt luôn nhé. Máy sẽ có nút để bạn chọn nộp tiền vào và nộp thôi.

    Cách 2: Bạn có thể đến ngân hàng VPBank để yêu cầu nộp tiền vào tài khoản Cake. Mang CMND ra và yêu cầu nộp tiền vô Cake là các bạn giao dịch viên ở đây biết nhé.

Câu trả lời của bạn