Khi nào thì bị call margin tại TCBS?

Câu hỏi

Cho em hỏi em có sử dụng margin, khi nào thì tài khoản của em sẽ bị call margin ạ.

Trả lời ( 1 )

  1. Khi tỷ lệ rtt của bạn <85% thì bạn sẽ bị call margin, tức là bị cảnh báo và bạn cần phải có hành động như bán bớt, nạp thêm tiền để đưa tỷ lệ rtt >=85%.

    Còn nếu tỷ lệ rtt này <80% thì bạn sẽ force sell, tức là TCBS sẽ chủ động xử lý tài khoản của bạn mà không cho bạn được quyết định. Đương nhiên là TCBS sẽ lấy những cổ phiếu có thanh khoản tốt ra để xử lý và thu hồi nợ vay.

Câu trả lời của bạn