iXu có được trên TCBS dùng để làm gì?

Câu hỏi

Em có được tích lũy một ít iXu trên ứng dụng TCInvest, giờ em có thể làm gì được với số iXu này?

Trả lời ( 1 )

  1. iXu trên TCBS bạn có thể dùng chúng cho 4 mục đích sau:

    Thứ nhất, gửi tặng iXu đến cho bạn bè người thân của mình.

    Thứ hai, đổi iXu sang tiền mặt, 1 iXu = 1.000 đồng.

    Thứ 3, đổi iXu mua chứng chỉ quỹ trên TCBS.

    Thứ 4, đổi iXu sang điểm mua sắm trên VinID.

Câu trả lời của bạn