IBond là gì?

Câu hỏi

iBond là gì, có nên đầu tư vào iBond hay không?

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-01-09T11:05:58+07:00

    iBond là sản phẩm trái phiếu của tất cả các doanh nghiệp hàng đầu . Dựa vào nền tảng của Techcom Invest, bạn có thể mua trái phiếu thông qua iBond một cách dễ dàng.

Câu trả lời của bạn