Hướng dẫn cách xem lãi lỗ trên ứng dụng TCInvest (TCBS)?

Câu hỏi

Xem lãi lỗ tài khoản đầu tư của mình ở đâu trên ứng dụng TCInvest.

Trả lời ( 1 )

  1. Chưa hiểu ý của bạn lắm, nhưng nếu bạn muốn xem lãi lỗ của các cổ phiếu đang nắm trong danh mục thì sau khi đăng nhập vào ứng dụng TCInvest thì nó nằm ở tab Tài sản luôn.

    Ở đây bạn sẽ thấy được danh sách các cổ phiếu, phái sinh, chứng chỉ quỹ, trái phiếu mà bạn đang nắm. Đồng thời còn có thể tra cứu được Sức mua, tài khoản chứng khoán và số dư tài khoản ngân hàng luôn.

Câu trả lời của bạn