Hạn mức rút tiền của thẻ Cake là bao nhiêu /ngày?

Câu hỏi

Thẻ Cake cho hạn mức rút tiền một ngày tối đa bao nhiêu tiền á nhỉ, như em rút một ngày 100 triệu tại trụ ATM có được không?

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu như bạn rút tiền tại trụ ATM của VPBank thì được tối đa 10 triệu/lần và tối đa 50 triệu/ngày. Còn nếu rút tại trụ ATM khác thì phụ thuộc vào chính sách của cây ATM mà bạn rút.

    Còn nếu như bạn rút tại quầy giao dịch của ngân hàng VPBank thì có thể rút được 50 triệu/lần và 100 triệu 1 ngày.

Câu trả lời của bạn